Generalforsamling

KUNSTFORENINGEN’S GENERALFORSAMLING 2021:

11.07.2021

ÅRETS GENERALFORSAMLING:

Generalforsamling 2021
 
Humlebæk Kunstforening indkalder til Generalforsamling
Tirsdag d. 17. august 2021 kl. 20.00
på Humlebæk Bibliotek
 

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab 2020
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
 Forslag sendes til: Kis Bonde, Teglgårdsvej 913, 3050 Humlebæk
 senest 7 dage før generalforsamlingen.
 6. Valg til bestyrelsen
 På valg er:
 Kis Bonde villig til genvalg
 Bo Hilsted ønsker ikke genvalg
 Lis Engel Villig til genvalg
 Torben Wahlers ønsker ikke genvalg
 
Bestyrelsen foreslår genvalg til Kis Bonde og Lis Engel
Bestyrelsen foreslår nyvalg til Hans Ole Skovsgaard
 
Valg af 2 suppleanter
 
Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor: Bestyrelsen foreslår Peter Høg
Revisorsuppleant: Bestryrelsen foreslår Jytte Wermuth
 
 7. Eventuelt
 
Efter Generalforsamlingen er der udlodning af kunst.
For at deltage i lodtrækningen skal kontingent for 2021 være betalt.
De kunstværker, der udloddes, vil blive fotograferet og fotos kan ses på kunstforeningens tavle på
biblioteket samt på vores hjemmeside fra primo februar.
 
Fuldmagter til deltagelse i udlodningen af kunst, sendes til Marianne Møller. Fuldmagten skal være os i hænde senest den 10. august


INDKALDELSE (PDF)

 

HUMLEBÆK KUNSTFORENINGS MEDLEMSLOTTERI 2021

Efter Generalforsamlingen 2021 bliver der udlodning af kunst. For at deltage i lodtrækningen, skal man have gyldigt bevis for indbetalt kontingent for år 2021.

De kunstværker, der udloddes, er blevet fotograferet og kan ses herunder.


Fuldmagter til deltagelse i udlodningen af kunst, sendes til vores kasserer Marianne Møller, Boserupvej 118, 3050 Humlebæk. Email: marikurt@mail.dk  Fuldmagten skal være os i hænde senest den 26. februar.
 

Kunstlotteri

DET ÅRLIGE KUNSTLOTTERI:

 

 

 

 

2017

Fra generalforsamling

 

MEDLEMSFORDELE I KUNSTFORENINGEN

Som medlem af Humlebæk Kunstforening inviteres du personligt til alle ferniseringer og arrangementer, kunstudflugter, kunstnerbesøg m.m.

Du deltager hvert år også i lodtrækningen om flere udvalgte kunstværker.

Læs om FORENINGEN og
hvor nemt du BLIVER MEDLEM.
 

 

NET-GALLERIET

Kunstforeningen præsenterer hele året en række af sine kunstnere på hjemmesiden.

Læs mere om det lille Net-Galleri og se de udvalgte værker.
 

Vævnimg af Hanne Lillesø Jonassen

 

 

 

Humlebæk Kunstforening  ●  DK-3050 Humlebæk

Udstillinger i Humlebæk, kunstner- og værkstedsbesøg, kunstture, udflugter,
guidede museumsture, kunstarrangementer, netgalleri, årligt kunstlotteri

- stiftet 1980

          

Udstillinger

Kunstture

Sommerudflugt

Udstillingsglimt

Netgalleriet

Bliv medlem

Om foreningen

Vedtægter

Generalforsamling

Kontakt (telefon/e-mail)