Generalforsamling

 

Generalforsamling 2019
 
Humlebæk Kunstforeningen indkalder til Generalforsamling
Tirsdag d. 26.  februar 2019 kl. 20.00 på Humlebæk Bibliotek

Dagsorden: 1. Valg af dirigent   2. Formandens beretning   3. Regnskab 2018     4. Fastsættelse af kontingent  5. Indkomne forslag  /Forslag sendes til: Kis Bonde, Teglgårdsvej 913, 3050 Humlebæk  senest 7 dage før generalforsamlingen.     6. Valg til bestyrelsen   På valg er:   Kis Bonde (Villig til genvalg ?)  Bo Hilsted  (Villig til genvalg ?  Ole Thousig Møller      Villig til genvalg ?  Torben Wahlers  Villig til genvalg )    Bestyrelsen foreslår: Valg af 2 suppleanter    Valg af revisor og revisorsuppleant  Bestyrelsen foreslår genvalg af Benny Høg og Peter Høg      7.  Eventuelt  

 

 

 

 

 

 

HUMLEBÆK KUNSTFORENINGS MEDLEMSLOTTERI 2019


Efter Generalforsamlingen er der udlodning af kunst. For at deltage i lodtrækningen skal gyldig bevis for indbetalt kontingent for år 2018 fremvises.    De kunstværker, der udloddes, vil blive fotograferet og fotos kan ses på kunstforeningens tavle på  biblioteket samt på vores hjemmeside fra primo februar.   Fuldmagter til deltagelse i udlodningen af kunst, sendes til Marianne Møller. Fuldmagten skal være os i hænde senest den 15. februar. Marianne Møller, Boserupvej 118, 3050 Humlebæk. Email:marikurt@mail.dk
 

Kunstlotteri

DET ÅRLIGE KUNSTLOTTERI

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

Fra generalforsamlingen 2017

MEDLEMSFORDELE I KUNSTFORENINGEN

Som medlem af Humlebæk Kunstforening inviteres du personligt til alle ferniseringer og arrangementer, kunstudflugter, kunstnerbesøg m.m.

Du deltager hvert år også i lodtrækningen om flere udvalgte kunstværker.

Læs om FORENINGEN og
hvor nemt du BLIVER MEDLEM.
 

 

 

 

 

 

Humlebæk Kunstforening  ●  DK-3050 Humlebæk

Udstillinger i Humlebæk, kunstner- og værkstedsbesøg, kunstture, udflugter,
guidede museumsture, kunstarrangementer, netgalleri, kunstlotteri

- stiftet 1980

          

Udstillinger

Kunstture

Sommerudflugt

Udstillingsglimt

Netgalleriet

Bliv medlem

Om foreningen

Vedtægter

Generalforsamling

Kontakt (telefon/e-mail)