Bliv medlem

Om at blive medlem

Kunstforeningens medlemmer består af kunstinteresserede, heriblandt mange udøvende kunstnere. Hør mere om foreningen hos bestyrelsmedlemmerne.

Et medlemskab koster kr. 250.- årligt.
For nye medlemmer, der melder sig ind i 2. halvår, er kontingentet for resten af året kr. 125.00. En stor del af dit kontingent går til køb af kunst, som udloddes ved årets generalforsamling.

Som medlem får du gratis tilsendt foreningens invitationer og informationsfoldere med enten PostNord eller via mail. Et medlemskab giver adgang for to personer til arrangementer til medlemspris, men giver dog kun ret til 1 stemme på generalforsamlingen.


VEDTÆGTER
 

Fra kunstforeningens medlemslotteri 2019

Sådan bliver du medlem

Kontingent 2022

Kontingent kr. 250.- kan indbetales i din bank eller via netbank til foreningens konto i Nordea:

Registreringsnummer: 1329
Kontonummer: 3490 404 057
Kontohaver: Humlebæk Kunstforening.

Du skal oplyse dit navn i meddelelse til modtageren,
så vi kan registrere din indbetaling.

Kvittering for indbetalingen eller kopi fra netbank gælder som medlemskort.

Ved tvivlsspørgsmål kan du ringe til foreningens kasserer Marianne Møller, tlf: 51254356 eller næstformand Hanne Jonassen, tlf: 49191129.

Du kan også sende en mail til Kunstforeningen:

SEND E-MAIL
 

 

 

 

Kunstforeningens sponsorer

 

 

 

 

www.eboglas.dk
Bakkegårdsvej 305
3050 Humlebæk

 

www.nybolig.dk
Humlebæk

 

 

 

Kunstforeningens sponsorer støtter foreningen på flere måder og medvirker til at foreningens kontingent kan holdes lidt nede.

EBOglas yder rabat, hvis man oplyser om medlemsskab af foreningen.

 

 

 

 

 

 

Humlebæk Kunstforening  ●  DK-3050 Humlebæk

Udstillinger i Humlebæk, kunstner- og værkstedsbesøg, kunstture, udflugter,
guidede museumsture, kunstarrangementer, netgalleri, årligt kunstlotteri

- stiftet 1980

          

Bliv medlem

Om foreningen

Udstillinger

Vedtægter

Kontakt (telefon/e-mail)